κόντωσις

[1482] κόντωσις, , das Fischen mit einer Stange, Ael. H. A. 12, 43.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1482.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: