πάρ-ιππος

[523] πάρ-ιππος, daneben reitend od. neben dem Pferde laufend, Pol. 11, 18, 5; vgl. Poll. 5, 41.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 523.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: