πάρ-ολκος

[526] πάρ-ολκος, , Schiffsseil, woran man das Schiff zieht, Schol. Thuc. 4, 25.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 526.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: