πάρ-φυκτος

[529] πάρ-φυκτος, poet. statt παράφυκτος, zu entfliehen, entrinnbar, Pind. P. 12, 50.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 529.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: