πέδοι

[541] πέδοι, auch πεδοῖ betont, s. aber Dind. zu Gaisf. poet. min. graec. 1 p. VII, adv., zu Boden, zur Erde; Aesch. πέδοι δὲ βᾶσαι, auf die Erde, Prom. 272; Luc. Lex. 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 541.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: