πεδόθεν

[541] πεδόθεν, vom Boden, von der Erde auf, Hes. Th. 680; γαῖαν αὐξομέναν πεδόϑεν, Pind. Ol. 7, 62; aber ἔλα πεδόϑεν, vom Ursprung an, I. 4, 42, erinnernd an das homerische οἵ τοι πεδόϑεν φίλοι εἰσίν, die dir von Grund aus, aus Herzensgrunde lieb sind, Od. 13, 295, wo παιδόϑεν f. L. ist; Eur. Troad. 98 u. sp. D.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 541.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: