πεδόεις

[541] πεδόεις, εσσα, εν, auf dem Erdboden, niedrig, Nic. Ther. 662.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 541.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: