πέμψις

[554] πέμψις, , das Schicken od. Senden, die Sendung; τοῠ κήρυκος, Her. 8, 54; Thuc. 7, 17 πέμψιν τῶν νεῶν ποιεῖσϑαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 554.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: