πενεστεία

[554] πενεστεία, , der Stand, der Zustand eines πενέστης, auch collectivisch die Classe der Penesten, Arist. pol. 2, 3 u. 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 554.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: