πένθημα

[555] πένθημα, τό, die Trauer, Aesch. Ch. 426 u. folgde Dichter, wie Theocr. 26, 26.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 555.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: