πένθημι

[555] (πένθημι, ist angenommen worden, um πενϑήμεναι zu erkl. S. πενϑέω).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 555.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: