πένταχα

[557] πένταχα, adv., fünffach, κοσμηϑέντες, in fünf Abtheilungen geordnet, Il. 12, 87.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 557.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: