πεντάς

[557] πεντάς, , = πεμπάς, die Fünf, Fünfzahl, Arist. anal. post. 2, 13; Plut. de def. orac. 36 u. öfter; σταφυλῆς, Gaetul. 3 (VI, 190); Strat. 4 (XII, 4); Ep. ad. 662 (App. 136).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 557.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika