πίστρα

[621] πίστρα, , a) die Tränke, = ποτίστρα, Strab. 8, 3, 31. – b) Gefäß zum Trinken, Trinkgefäß, Eur. Cycl. 47.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 621.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: