πιστόω

[621] πιστόω, Jemanden treu, zuverlässig machen, ihn Bürgschaft, Sicherheit leisten lassen, τινά, wie πιστοῦν τινα ὅρκοις, Einen durch Schwüre Bürgschaft leisten lassen, Thuc. 4, 88; – med. sich gegenseitig Bürgschaft leisten, χεῖράς τ' ἀλλήλων λαβέτην καὶ πιστώσαντο, Il. 6, 233, wie χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστώσαντ' ἐπέεσσιν, 21, 286; οὔτοι σ' ὑφ' ὅρκου γ' ὡς κακὸν πιστώσομαι, Soph. O. C. 656, sich Bürgschaft leisten lassen; πιστωσάμενοι πρὸς ἀλλήλους περὶ τῶν ὅλων, Pol. 18, 22, 6; u. c. accus., für Etwas, 1, 43, 5; auch τοῦτον πιστωσάμενος, nachdem er sich ihn zum treuen Freunde gemacht hatte, 8, 17, 2. Aber bei Opp. Cyn. 3, 355, πιστώσασϑαί τι, = Etwas glauben; vgl. Luc. Philops. 5, u. a. Sp. – Pass. sowohl für sich Bürgschaft, Sicherheit leisten, sich verbürgen, πιστωϑείς H. h. Merc. 536, πιστωϑῆναι ὅρκῳ τινί, Einem durch einen Eid Bürgschaft leisten, Od. 15, 436, – als auch zutraulich gemacht werden, Zutrauen fassen, vertrauen. πιστωϑῆτόν τ' ἐνὶ ϑυμῷ, 21, 218; πιστωϑείς, ὅτι οὐχὶ παύσομαι, vertrauend, wie πίσυνος, Soph. O. C. 1043; ἐπεὶ ἐπιστώϑησαν, Eur. I. A. 66.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 621.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: