παράῤ-ῥειθρος

[496] παράῤ-ῥειθρος, vorbeifließend, f. L. bei Soph. Ant. 712.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 496.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: