παραῤ-ῥέω

[496] παραῤ-ῥέω (s. ῥέω), daneben, vorbei fließen; πιεῖν ἀπὸ τοῦ παραῤῥέοντος ποταμοῦ, Xen. Cyr. 4, 5, 2; παρὰ τὸν νεὼν ποταμὸς παραῤῥεῖ, An. 5, 3, 8; Folgde; vom Schnee, heruntergleiten, ὅτῳ μὴ παραῤῥυείη, Xen. An. 4, 4, 11; – übertr., entfallen, εἴ μοί τι τόξων τῶνδ' ἀπημελημένον παρεῤῥύηκεν, Soph. Phil. 649; – φρενῶν, von Sinnen kommen, Eupol. bei Stob. Floril. 4, 33. – Auch hineinfließen, eindringen, Arist. part. anim. 3, 3 u. Sp.; übertr., ἕτεροι λόγοι παρεῤῥυήκασι πρὸς ὑμᾶς ψευδεῖς, Dem. 13, 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 496.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: