παραῤ-ῥήγνυμι

[496] παραῤ-ῥήγνυμι (ῥήγνυμι), zerreißen; χιτωνίου παραῤῥαγέντος, Ar. Ran. 412; perf. intrans. παρέῤῥωγεν, Soph. Phil. 813, wie ὑποφαίνουσάν τι τοῦ πέπλου παρεῤῥωγός, Plut. Lucull. 11; τὰς γνάϑους παραῤῥηγνύς, Poll. 8, 77; – zersprengen, eine Schlachtreihe, Thuc. 6, 70 u. Folgde. – Pass., δι' ὀργήν, vor Zorn bersten, Plut. Tib. Graech. 2; übh. sich leidenschaftlich äußern, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 496.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: