παραῤ-ῥητός

[496] παραῤ-ῥητός, ή, όν, akt., der sich zureden, besänftigen, durch Worte bewegen läßt, δωρητοί τε πέλοντο παραῤῥητοί τ' ἐπέεσσιν Il. 9, 522; – pass., zu Einem gesprochen, ἀμήχανός ἐσσι παραῤῥητοῖσι πιϑέσϑαι, Zureden, Ermahnungen zu folgen, 13, 726, Schol. παρηγορικοῖς λόγοις, wie auch die VLL. erklären.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 496.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: