παραῤ-ῥῑγόω

[496] παραῤ-ῥῑγόω (s. ῥιγόω), daneben, dabei frieren, καὶ παραρῑγώσεις προϑύροις, Rufin. (V, 43).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 496.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: