παρδαλη-φόρος

[509] παρδαλη-φόρος, ein Pantherfell tragend, damit bekleidet, Soph. frg. 16 bei Schol. Ar. Av. 943; bei Poll. 7, 70 richtiger παρδαλήφορον δέρος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 509.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: