παροίτερος

[525] παροίτερος, compar. zu πάροιϑε, πάρος, der vordere, Il. 23, 459. 480 u. sp. D.; ἔστι δέ τις πορϑμοῖο παροιτέρη 'Ιονίοιο νῆσος, Ap. Rh. 4, 982; auch der ehere, frühere, sp. D. – Adv. παροιτέρω, φϑογγὴ δ' οὐ προὔβαινε π. Ap. Rh. 3, [525] 686, wo Brunck περαιτέρω vermuthet, was 2, 425 richtige Lesart ist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 525-526.
Lizenz:
Faksimiles:
525 | 526
Kategorien: