παρ-ίσθμια

[523] παρ-ίσθμια, τά, Drüsen am Schlunde, die Mandeln, Arist. H. A. 1, 11; bes. Entzündung derselben, Medic.; Cereal. 1 (XI, 129) macht ein Wortspiel: ποιητὴς ἐλϑὼν εἰς Ἴσϑμια πρὸς τὸν ἀγῶνα εὑρὼν ποιητὰς εἶπε παρίσϑμι' ἔχειν. Vgl. παραπύϑια.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 523.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: