παρ-ευνάζομαι

[519] παρ-ευνάζομαι, daneben im Bette liegen; δμωῇσιν, bei den Mägden schlafen, Od. 22, 37; κύνας παρευνασϑέντας τοῖς ϑηρίοις, Poll. 5, 41.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 519.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: