παρ-εφ-άλλομαι

[519] παρ-εφ-άλλομαι (s. ἅλλομαι), daneben oder an der Seite hinan-, hinaufspringen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 519.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: