παρ-εφ-εδρεύω

[519] παρ-εφ-εδρεύω, daneben sitzen, um zu bewachen, aufzupassen, τοῖς σιτολογοῦσι παρεφήδρευε, Pol. 3, 100, 7. 4, 74, 6 u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 519.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: