παρ-ιαύω

[522] παρ-ιαύω, dabei schlafen, τινί, Il. 9, 336, u. in tmesi, 9, 470, wie Od. 14, 21; einzeln bei sp. D., wie Ap. Rh. 1, 606.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 522.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: