παρ-ιστάνω

[523] παρ-ιστάνω, Nebenform von παρίστημι, Pol. 3, 113, 8 u. öfter. Eben so παριστάω, S. Emp. oft.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 523.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: