παρ-οικίζω

[525] παρ-οικίζω, dabei wohnen lassen als Ansiedler, verpflanzen, τινά τινι; Her. 4, 180 im pass., πρὶν ἤ σφι Ἕλληνας παροικισϑῆναι, wie ἔϑνος Ἰονίῳ κόλπῳ παρῳκισμένον, Luc. amor. 6. Im med., πεζὸν κἀμὲ παρῳκίσατο, Callim. ep. 25.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 525.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: