παρ-οιμιαστής

[525] παρ-οιμιαστής, , der ein Sprichwort macht oder braucht Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 525.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: