παρ-οινέω

[525] παρ-οινέω, beim Wein sich schlecht betragen, παροινήσας καὶ ὀργισϑείς, Plat. Euthyphr. 4 c u. A.; εἴς τινα, Ar. bei Ath. X, 422 e; ὕβρει καὶ ἀκολασίᾳ παροινῶν εἰς ἄνδρα πρεσβύτην, Antiph. 4 α 6, vgl. 2 α 4; überhaupt liederlich leben, wie ein Trunkner, καὶ ἐκβακχεύεσϑαι, Plut. def. orac. 50. – Auch τινά, Einen schlecht behandeln in der Trunkenheit u. überh. mißhandeln, Dem. 54, 4; = ὑβρίζω, Plut. Alc. 38; daher pass., παροινουμένη γυνή Dem. 19, 198, u. Sp. – Imperf. ἐπαρῴνουν, Dem. 54, 4, mit der v. l. ἐπαροίνουν, u. perf. πεπαρῴνηκεν, Aesch. 2, 154; ἐπαρῴνησα, Xen. An. 5, 8, 4; attisch nach Moeris; παρῳνήϑη, Dem. 22, 63, v. l. ἐπαρῳνήϑη; aor. παρῴνησα, ἐπαρῴνησα, Sp., vgl. Lob. Phryn. 154.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 525.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: