παρ-οινο-χοέω

[525] παρ-οινο-χοέω, dabei Wein einschenken. παροινοχόει δαινυμένοισι μέϑυ λαρόν, Qu. Sm. 4, 279.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 525.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: