παρ-ομο-λογέω

[526] παρ-ομο-λογέω, dabei zugestehen, Pol. 3, 89, 3 u. Sp. – Auch fälschlich zugeben (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 526.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: