παρ-οργίζω

[527] παρ-οργίζω, worüber erzürnen, zum Zorn reizen, N. TPass. worüber zürnen, ὅταν ὑμᾶς ἴδῃ παροργισϑέντας τι πρός τινας, Dem. 26, 17; Theophr. u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 527.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: