παρ-οριστής

[527] παρ-οριστής, , der die Gränze Ueberschreitende, das Gränzrecht Verletzende; der Titel des unter παρορίζω aufgeführten Ep. des Ammi. ist εἰς παροριστάς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 527.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: