παρ-ορμάω

[527] παρ-ορμάω, antreiben, ermuntern, wie das simpl., von den VLL. διεγείρειν, παροξύνειν erkl.; τινὰ εἰς τὸν ἀγῶνα, Xen. Cyr. 2, 3, 12; ἐπὶ τὰ ἀγαϑά, 8, 1, 12; u. c. inf., 8, 1, 43, wie Pol. I, 20, 8; Plut. Camill. 17; οὕτω παρωρμήϑησαν ἐπὶ τὴν στρατείαν, Pol. 2, 22, 6; πρὸς τὴν βασιλείαν, Plut. Num. 21; vgl. Arist. magn. mor. 2, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 527.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: