παρ-ορᾱτικός

[527] παρ-ορᾱτικός, ή, όν, zum Uebersehen gehörig, geneigt, τοῦ συμφέροντ ος, Plut. Symp. 7, 10, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 527.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: