παρ-ουλίς

[528] παρ-ουλίς, ίδος, ἡ, Geschwür am Zahnfleische; Poll. 4, 199; Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 528.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: