παρ-υπο-μιμνήσκω

[529] παρ-υπο-μιμνήσκω (s. μιμνήσκω), beiläufig erinnern, erwähnen, Pol. 5, 31, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 529.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: