παρ-ωνυχίς

[530] παρ-ωνυχίς, , 1) Nebennagel, gewöhnlich Nietnagel, reduvia, sp. Medic. – 2) eine Pflanze, Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 530.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: