παρ-ύφαντος

[529] παρ-ύφαντος, daran gewebt, mit einem Saume versehen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 529.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: