παρ-ήλιος

[520] παρ-ήλιος, bei der Sonne, , Nebensonne, Arist. probl. 15, 11 Meteorl. 3, 3 u. Sp. – Arat. 881 νεφέων τὰ παρήλια κικλήσκονται; vgl. Plut. plac. phil. 3, 5 E.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 520.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: