παρ-ώπιον

[530] παρ-ώπιον, τό, 1) Augenschirm, Blende, Scheuklappe der Pferde, an den Seiten der Augen angebracht, VLL.; Poll. 2, 53. – 2) = παρωπία, Schol. Nic. Ther. 673.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 530.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: