παρ-ῃονῖτις

[521] παρ-ῃονῖτις, ιδος, ἡ, am Gestade (ᾐών), χερμάς, Apollnds. 26 (VII, 693).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 521.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: