παρ-ῳδικός

[529] παρ-ῳδικός, ή, όν, zum Parodiren gehörig, μέλη, D. Hal. de adm. vi Dem. 54.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 529.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: