παστο-φορεῖον

[532] παστο-φορεῖον, τό, nach Phot. lex. τὸ φέρον τὸν παστόν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 532.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika