παστο-φόριον

[532] παστο-φόριον, τό, was vom παστοφόρος getragen wird, VLL. – Eine Zelle im Tempel, bes. in Jerusalem, LXX u. Ios.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 532.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika