πελαγό-στροφος

[548] πελαγό-στροφος, sich auf dem Meere umhertreibend, v. l. für das Folgde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 548.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: