πελαγό-τροφος

[548] πελαγό-τροφος, meergenährt, im Meere lebend, Opp. Hal. 3, 174.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 548.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: