πελεκάω

[550] πελεκάω, mit der Art behauen oder zuhauen; in der epischen Form πελέκκησεν Od. 5, 244; ἦν δ' ὁ κτύπος αὐτῶν πελεκώντων ὥςπερ ἐν ναυπ ηγίῳ, Ar. Av. 1157; Sp. Vom Beischlafe, Araros bei B. A. 112.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 550.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: